Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Polyscias bipinnata (Gibbs) Philipson Species accepted name Plantae