Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Hieracium brachyacron (Rehmann) Üksip Species synonym for Pilosella flagellaris (Willd.) Arv.-Touv. Plantae