Records found: 6
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Brachycorythis ovata Lindl. Species accepted name Plantae
Brachycorythis ovata subsp. ovata Infraspecific taxon accepted name Plantae
Brachycorythis ovata subsp. schweinfurthii (Rchb.f.) Summerh. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Brachycorythis ovata subsp. welwitschii (Rchb.f.) Summerh. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Brachycorythis ovata var. schweinfurthii (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski Infraspecific taxon synonym for Brachycorythis ovata schweinfurthii (Rchb.f.) Summerh. Plantae
Brachycorythis ovata var. welwitschii (Rchb.f.) Szlach. & Olszewski Infraspecific taxon synonym for Brachycorythis ovata welwitschii (Rchb.f.) Summerh. Plantae