Records found: 611
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Neanuraphis newskyi Börner, 1940 Species synonym for Dysaphis newskyi newskyi (Börner, 1940) Animalia
Anuraphis apiifolia Species synonym for Dysaphis apiifolia apiifolia Animalia
Anuraphis tulipae Species synonym for Dysaphis tulipae Animalia
Anuraphis iridis Species synonym for Dysaphis tulipae Animalia
Octoglena anura (Cook, 1904) Species accepted name Animalia
Smeryngolaphria melanura Wiedemann, 1828 Species accepted name Animalia
Cheilosia melanura Becker, 1889 Species accepted name Animalia
Trichonta melanura Staeger, 1840 Species accepted name Animalia
Culiseta melanura Coquillett, 1902 Species accepted name Animalia
Apiocera melanura Cazier, 1941 Species accepted name Animalia
Drosophila melanura Miller, 1944 Species accepted name Animalia
Fannia melanura Chillcott, 1961 Species accepted name Animalia
Sarcophaga melanura Meigen, 1826 Species accepted name Animalia
Acidogona melanura Loew, 1873 Species accepted name Animalia
Zavrelimyia melanura Meigen, 1804 Species accepted name Animalia
Siphona melanura Mesnil, 1959 Species accepted name Animalia
Dolichotachina melanura Verves, 1979 Species accepted name Animalia
Bradysia melanura Mohrig & Mamaev , 1982 Species accepted name Animalia
Megaselia nidanurae Disney , 1995 Species accepted name Animalia
Scotiomyia melanura Meuffels & Grootaert, 1997 Species accepted name Animalia