Records found: 611
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Cryptanura humeralis (Szepligeti, 1916) Species accepted name Animalia
Cryptanura hyalina Brulle, 1846 Species accepted name Animalia
Cryptanura incerta (Cresson, 1874) Species accepted name Animalia
Cryptanura isthmus Cushman, 1945 Species accepted name Animalia
Cryptanura lamentaria (Cameron, 1885) Species accepted name Animalia
Cryptanura lineatifemur Cushman, 1945 Species accepted name Animalia
Cryptanura liopleuris (Szepligeti, 1916) Species accepted name Animalia
Cryptanura longipes (Szepligeti, 1916) Species accepted name Animalia
Cryptanura lucida (Szepligeti, 1916) Species accepted name Animalia
Cryptanura maculicollis (Spinola, 1840) Species accepted name Animalia
Cryptanura maculifrons Cushman, 1945 Species accepted name Animalia
Cryptanura maculipennis (Taschenberg, 1876) Species accepted name Animalia
Cryptanura mediostrigosa Cushman, 1945 Species accepted name Animalia
Cryptanura mexicana (Cresson, 1874) Species accepted name Animalia
Cryptanura nigripes Brulle, 1846 Species accepted name Animalia
Cryptanura nigrolineata (Taschenberg, 1876) Species accepted name Animalia
Cryptanura nitidiuscula (Cameron, 1886) Species accepted name Animalia
Cryptanura orizabensis (Cameron, 1886) Species accepted name Animalia
Cryptanura paranensis Cushman, 1945 Species accepted name Animalia
Cryptanura piceothorax Cushman, 1945 Species accepted name Animalia