Records found: 611
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Tetanura falleni Hendel, 1923 Species accepted name Animalia
Tetanura pallidiventris Fallen, 1820 Species accepted name Animalia
Drapetis melanura Bezzi, 1912 Species accepted name Animalia
Bellina melanura Robineau-Desvoidy, 1863 Species accepted name Animalia
Agromyza drepanura Hering, 1930 Species accepted name Animalia
Sapromyza melanura Zetterstedt, 1847 Species provisionally accepted name Animalia
Besseria melanura Meigen, 1824 Species accepted name Animalia
Gonia melanura Robineau-Desvoidy, 1830 Species provisionally accepted name Animalia
Kronomyia melanura Mamaev , 1966 Species accepted name Animalia
Pterella melanura Meigen, 1824 Species accepted name Animalia
Sarcophaga ganura Bezzi, 1927 Species accepted name Animalia
Notolomatia melanura Bigot, 1892 Species accepted name Animalia
Cordylura melanura Zetterstedt, 1838 Species synonym for Microprosopa haemorrhoidalis Meigen, 1826 Animalia
Laphria melanura Wiedemann, 1828 Species synonym for Smeryngolaphria melanura Wiedemann, 1828 Animalia
Graptomyza melanura Bezzi, 1908 Species synonym for Graptomyza triangulifera Bigot, 1883 Animalia
Chilosia melanura Strobl, 1893 Species synonym for Cheilosia melanura Becker, 1889 Animalia
Chilosia melanura Becker, 1889 Species synonym for Cheilosia melanura Becker, 1889 Animalia
Mycetophila melanura Staeger, 1840 Species synonym for Trichonta melanura Staeger, 1840 Animalia
Exoprosopa melanura Bigot, 1892 Species synonym for Exoprosopa fascipennis Say, 1824 Animalia
Tetanura pallida Harris, 1835 Species synonym for Clusia lateralis Walker, 1849 Animalia