Search all names - Results for "Xiphochaeta"

Records found: 13
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Xiphochaeta Genus Animalia
Xiphochaeta Genus Plantae
Phytomyza xiphochaeta Hendel, 1935 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta aquatica Poepp. & Endl. Species accepted name Plantae
Xiphochaeta atratula Mesnil, 1968 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta delicatula Mesnil, 1968 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta heteronychia Mesnil, 1968 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta longicornis Mesnil, 1968 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta macronychia Mesnil, 1968 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta nudicosta Mesnil, 1978 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta paucibarba Mesnil, 1968 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta reducta Mesnil, 1968 Species accepted name Animalia
Xiphochaeta veltuina Mesnil, 1968 Species accepted name Animalia