Search all names - Results for "Uredo agrimoniae"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Uredo agrimoniae J.Schröt. Species synonym for Pucciniastrum agrimoniae (Dietel) Tranzschel Fungi
Uredo agrimoniae-eupatoriae (DC.) G.Winter Species synonym for Pucciniastrum agrimoniae (Dietel) Tranzschel Fungi
Uredo potentillarum var. agrimoniae-eupatoriae DC. Infraspecific taxon synonym for Pucciniastrum agrimoniae (Dietel) Tranzschel Fungi