Search all names - Results for "Tettigonia viridissima"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Tettigonia viridissima Lameere, 1935 Species ambiguous synonym for Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) Animalia
Tettigonia viridissima meridionalis Shugurov, 1912 Infraspecific taxon synonym for Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Animalia