Search all names - Results for "Sorbus"

Records found: 847
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Sorbus Genus Plantae
Sorbus abscondita M. Kovanda Species synonym for Hedlundia abscondita (Kovanda) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus acutiloba (Irmisch) Petz. & G. Kirchn. Species ambiguous synonym for Karpatiosorbus hybrida (Bechst.) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus acutiloba Gand. Species ambiguous synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus acutisecta R. Reuther & O. Schwarz Species synonym for Karpatiosorbus hybrida (Bechst.) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus acutiserrata C. Németh Species synonym for Karpatiosorbus acutiserrata (C. Németh) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus adamii Karpati Species synonym for Karpatiosorbus adamii (Kárpáti) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus adeana N. Mey. Species synonym for Karpatiosorbus adeana (N. Mey.) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus admonitor M. Proctor Species synonym for Karpatiosorbus admonitor (M. Proctor) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus adsharica Gatsch. Species synonym for Sorbus aucuparia subsp. aucuparia Plantae
Sorbus aestivalis Koehne Species synonym for Sorbus prattii var. aestivalis (Koehne) T. T. Yu Plantae
Sorbus albensis Species synonym for Karpatiosorbus albensis Plantae
Sorbus albopilosa T. T. Yu & L. T. Lu Species accepted name Plantae
Sorbus albovii Zinserl. Species synonym for Sorbus subfusca (Ledeb. ex Nordm.) Boiss. Plantae
Sorbus algoviensis N. Mey. Species synonym for Majovskya algoviensis (N. Mey.) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus alnifolia (Sieb. & Zucc.) C. Koch Species synonym for Micromeles alnifolia (Sieb. & Zucc.) Koehne Plantae
Sorbus alnifolia f. hirtella (Nakai) W. T. Lee Infraspecific taxon synonym for Micromeles alnifolia (Sieb. & Zucc.) Koehne Plantae
Sorbus alnifolia var. angulata S. B. Liang Infraspecific taxon synonym for Micromeles alnifolia (Sieb. & Zucc.) Koehne Plantae
Sorbus alnifolia var. hirtella (Nakai) Nakai Infraspecific taxon synonym for Micromeles alnifolia (Sieb. & Zucc.) Koehne Plantae
Sorbus alnifolia var. lasiocarpa (Nakai) T. B. Lee Infraspecific taxon synonym for Micromeles alnifolia (Sieb. & Zucc.) Koehne Plantae