Search all names - Results for "Silurus berdmorei"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Silurus berdmorei (Blyth, 1860) Species synonym for Pterocryptis berdmorei (Blyth, 1860) Animalia
Silurus berdmorei berdmorei (Blyth, 1860) Infraspecific taxon synonym for Pterocryptis berdmorei (Blyth, 1860) Animalia
Silurus berdmorei wynaadensis Day, 1873 Infraspecific taxon synonym for Pterocryptis wynaadensis (Day, 1873) Animalia