Search all names - Results for "Serranus sexfasciatus"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Serranus sexfasciatus (non Valenciennes, 1828) Species misapplied name for Epinephelus diacanthus (Valenciennes, 1828) Animalia
Serranus sexfasciatus Valenciennes, 1828 Species synonym for Epinephelus sexfasciatus (Valenciennes, 1828) Animalia