Search all names - Results for "Scorpaena ballieui"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Scorpaena ballieui (non Sauvage, 1875) Species misapplied name for Sebastapistes fowleri (Pietschmann, 1934) Animalia
Scorpaena ballieui Sauvage, 1875 Species synonym for Sebastapistes ballieui (Sauvage, 1875) Animalia