Search all names - Results for "Sarcosphaera crassa"

Records found: 1
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Sarcosphaera crassa (Santi) Pouzar Species synonym for Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J.Schröt. Fungi