Search all names - Results for "Rasbora kobonensis"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Rasbora kobonensis Chaudhuri, 1913 Species accepted name Animalia
Rasbora rasbora kobonensis () Infraspecific taxon misapplied name for Rasbora daniconius (Hamilton, 1822) Animalia
Rasbora rasbora kobonensis Chaudhuri, 1913 Infraspecific taxon synonym for Rasbora kobonensis Chaudhuri, 1913 Animalia