Records found: 5
 
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Rasbora daniconius (Hamilton, 1822) Species accepted name Animalia
Rasbora daniconius (non Bleeker, 1851) Species misapplied name for Rasbora einthovenii (Bleeker, 1851) Animalia
Rasbora daniconius (non Hamilton, 1822) Species misapplied name for Rasbora caverii (Jerdon, 1849) Animalia
Rasbora daniconius daniconius (Hamilton, 1822) Infraspecific taxon synonym for Rasbora daniconius (Hamilton, 1822) Animalia
Rasbora daniconius labiosa Mukerji, 1935 Infraspecific taxon synonym for Rasbora labiosa Mukerji, 1935 Animalia