Search all names - Results for "Pseudotropheus elongatus"

Records found: 4
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pseudotropheus elongatus Species misapplied name for Pseudotropheus ater Stauffer, 1988 Animalia
Pseudotropheus elongatus Species misapplied name for Pseudotropheus cyaneus Stauffer, 1988 Animalia
Pseudotropheus elongatus Species misapplied name for Pseudotropheus flavus Stauffer, 1988 Animalia
Pseudotropheus elongatus Fryer, 1956 Species accepted name Animalia