Records found: 6
 
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Protopterus annectens (non Owen, 1839) Species misapplied name for Protopterus amphibius (Peters, 1844) Animalia
Protopterus annectens (non Owen, 1839) Species misapplied name for Protopterus aethiopicus aethiopicus Heckel, 1851 Animalia
Protopterus annectens (non Owen, 1839) Species misapplied name for Protopterus annectens brieni Poll, 1961 Animalia
Protopterus annectens (Owen, 1839) Species accepted name Animalia
Protopterus annectens annectens (Owen, 1839) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Protopterus annectens brieni Poll, 1961 Infraspecific taxon accepted name Animalia