Search all names - Results for "Poria greschikii"

Records found: 4
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Poria greschikii Bres., 1920 Species synonym for Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden, 1973 Fungi
Poria greschikii var. greschikii Bres., 1920 Infraspecific taxon synonym for Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden, 1973 Fungi
Poria greschikii var. latitans Bourdot Infraspecific taxon synonym for Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden, 1973 Fungi
Poria greschikii var. subiculosa Pilát, 1932 Infraspecific taxon synonym for Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden, 1973 Fungi