Search all names - Results for "Poria cokeri"

Records found: 1
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Poria cokeri Murrill, 1920 Species synonym for Oxyporus latemarginatus (Durieu & Mont.) Donk, 1966 Fungi