Search all names - Results for "Polyporellus umbilicatus"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Polyporellus arcularius f. umbilicatus Pilát, 1936 Infraspecific taxon synonym for Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr., 2010 Fungi
Polyporellus elegans f. umbilicatus Pilát, 1936 Infraspecific taxon synonym for Cerioporus leptocephalus (Jacq.) Zmitr., 2016 Fungi
Polyporellus varius f. umbilicatus Pilát, 1937 Infraspecific taxon synonym for Cerioporus varius (Pers.) Zmitr. & Kovalenko, 2016 Fungi