Search all names - Results for "Pleurotus eugrammus"

Records found: 5
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pleurotus eugrammus (Mont.) Dennis, 1953 Species synonym for Nothopanus eugrammus (Mont.) Singer, 1944 Fungi
Pleurotus eugrammus var. brevisporus Corner, 1981 Infraspecific taxon synonym for Nothopanus eugrammus (Mont.) Singer, 1944 Fungi
Pleurotus eugrammus var. eugrammus (Mont.) Dennis, 1953 Infraspecific taxon synonym for Nothopanus eugrammus (Mont.) Singer, 1944 Fungi
Pleurotus eugrammus var. fuscovinaceus Corner, 1981 Infraspecific taxon synonym for Nothopanus eugrammus (Mont.) Singer, 1944 Fungi
Pleurotus eugrammus var. radicicola Corner, 1981 Infraspecific taxon synonym for Nothopanus eugrammus (Mont.) Singer, 1944 Fungi