Search all names - Results for "Pleurothallis lewisiae"

Records found: 1
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pleurothallis lewisiae Ames Species synonym for Anathallis lewisiae (Ames) Solano & Soto Arenas Plantae