Search all names - Results for "Pleuropus adnatifolius"

Records found: 1
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Pleuropus adnatifolius Murrill, 1917 Species synonym for Entoloma adnatifolium (Murrill) Blanco-Dios, 2015 Fungi