Search all names - Results for "Phellinus alni"

Records found: 5
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto, 1976 Species synonym for Phellinus igniarius (L.) Quél., 1886 Fungi
Phellinus conchatus f. alni Bondartsev, 1955 Infraspecific taxon synonym for Phellinopsis conchata (Pers.) Y. C. Dai, 2010 Fungi
Phellinus igniarius f. alni (Bondartsev) Cetto, 1987 Infraspecific taxon synonym for Phellinus igniarius (L.) Quél., 1886 Fungi
Phellinus igniarius var. alni (Bondartsev) Niemelä, 1975 Infraspecific taxon synonym for Phellinus igniarius (L.) Quél., 1886 Fungi
Phellinus nigricans var. alni (Bondartsev) Zmitr. & Malysheva, 2006 Infraspecific taxon synonym for Phellinus igniarius (L.) Quél., 1886 Fungi