Search all names - Results for "Petrorhagia"

Records found: 60
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae
Petrorhagia illyrica (Ard.) P. W. Ball & Heywood Species ambiguous synonym for Petrorhagia illyrica subsp. illyrica Plantae
Petrorhagia illyrica subsp. angustifolia (Poir.) P. W. Ball & Heywood Infraspecific taxon accepted name Plantae
Petrorhagia illyrica subsp. haynaldiana (Janka) P. W. Ball & Heywood Infraspecific taxon accepted name Plantae
Petrorhagia illyrica subsp. illyrica Infraspecific taxon accepted name Plantae
Petrorhagia illyrica subsp. taygetea (Boiss.) P. W. Ball & Heywood Infraspecific taxon accepted name Plantae
Petrorhagia kennedyae (A. B. Jackson & Turrill) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae
Petrorhagia kennedyae (A. B. Jackson & Turrill) R. D. Meikle Species synonym for Petrorhagia kennedyae (A. B. Jackson & Turrill) P. W. Ball & Heywood Plantae
Petrorhagia laconica Trigas, Kalpoutz. & Kougioum. Species accepted name Plantae
Petrorhagia lycica (P. H. Davis) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae
Petrorhagia macra (Boiss. & Hausskn.) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae
Petrorhagia multicaulis Link Species synonym for Petrorhagia saxifraga subsp. saxifraga Plantae
Petrorhagia nanteuilii (Bumat) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P. W. Ball & Heywood Species synonym for Petrorhagia nanteuilii (Bumat) P. W. Ball & Heywood Plantae
Petrorhagia obcordata (Marg. & Reut.) S. M. Thomas Species synonym for Petrorhagia obcordata (Margot & Reuter) Greuter & Burdet Plantae
Petrorhagia obcordata (Margot & Reuter) Greuter & Burdet Species accepted name Plantae
Petrorhagia ochroleuca (Sm.) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae
Petrorhagia pamphylica (Boiss. & Bal.) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae
Petrorhagia peroninii (Boiss.) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae
Petrorhagia phthiotica (Boiss. & Heldr.) P. W. Ball & Heywood Species accepted name Plantae