Search all names - Results for "Petromyzon argenteus"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Petromyzon argenteus Bloch, 1795 Species synonym for Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) Animalia
Petromyzon argenteus Kirtland, 1838 Species ambiguous synonym for Ichthyomyzon bdellium (Jordan, 1885) Animalia
Petromyzon argenteus Nardo, 1847 Species ambiguous synonym for Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758) Animalia