Search all names - Results for "Parachiton"

Records found: 36
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Parachiton Genus Animalia
Parachiton acuminatus (Thiele, 1909) Species accepted name Animalia
Parachiton africanus (Nierstrasz, 1906) Species accepted name Animalia
Parachiton canistrus Saito, 1996 Species accepted name Animalia
Parachiton capricornicus Iredale & Hull, 1925 Species accepted name Animalia
Parachiton collusor Iredale & Hull, 1925 Species synonym for Leptochiton collusor (Iredale & Hull, 1925) Animalia
Parachiton communis Saito, 1996 Species accepted name Animalia
Parachiton eos Saito, 1996 Species accepted name Animalia
Parachiton eugenei (Kaas & Van Belle, 1985) Species accepted name Animalia
Parachiton fornix (Kaas & Van Belle, 1985) Species accepted name Animalia
Parachiton guamensis Saito, 1996 Species accepted name Animalia
Parachiton hodgsoni Sirenko, 2000 Species accepted name Animalia
Parachiton hylkiae (Strack, 1993) Species accepted name Animalia
Parachiton hylkiae hylkiae (Strack, 1993) Infraspecific taxon synonym for Parachiton hylkiae (Strack, 1993) Animalia
Parachiton hylkiae mauricejayi Schwabe, 2002 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Parachiton indecorus (Kaas & Van Belle, 1990) Species accepted name Animalia
Parachiton jordanensis (Anseeuw & Terryn, 2004) Species accepted name Animalia
Parachiton laevisquamatus Sirenko, 2015 Species accepted name Animalia
Parachiton latus Saito, 1996 Species accepted name Animalia
Parachiton litoreus Iredale & Hull, 1925 Species accepted name Animalia