Search all names - Results for "Oithona"

Records found: 94
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Oithona Genus Animalia
Oithona aculeata Farran, 1913 Species accepted name Animalia
Oithona alvarezi Lindberg, 1955 Species accepted name Animalia
Oithona amazonica Burckhardt, 1913 Species accepted name Animalia
Oithona amazonica amazonica Burckhardt, 1913 Infraspecific taxon synonym for Oithona amazonica Burckhardt, 1913 Animalia
Oithona amazonica continentalis Lindberg, 1954 Infraspecific taxon synonym for Oithona amazonica Burckhardt, 1913 Animalia
Oithona aruensis Früchtl, 1923 Species accepted name Animalia
Oithona atlantica Farran, 1908 Species accepted name Animalia
Oithona attenuata Farran, 1913 Species accepted name Animalia
Oithona attenuata attenuata Farran, 1913 Infraspecific taxon synonym for Oithona attenuata Farran, 1913 Animalia
Oithona attenuata latithoracica Früchtl, 1923 Infraspecific taxon synonym for Oithona attenuata Farran, 1913 Animalia
Oithona australis Nishida, 1986 Species accepted name Animalia
Oithona bjornbergae Ferrari F.D. & Bowman, 1980 Species accepted name Animalia
Oithona bowmani Rocha C.E.F., 1986 Species accepted name Animalia
Oithona brevicornis Giesbrecht, 1891 Species accepted name Animalia
Oithona brevicornis arostrata Früchtl, 1923 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Oithona brevicornis aruensis Früchtl, 1923 Infraspecific taxon synonym for Oithona aruensis Früchtl, 1923 Animalia
Oithona brevicornis brevicornis Giesbrecht, 1891 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Oithona brevicornis minor Nishida, Tanaka & Omori, 1977 Infraspecific taxon synonym for Oithona aruensis Früchtl, 1923 Animalia
Oithona brevicornis typica Nishida, Tanaka & Omori, 1977 Infraspecific taxon synonym for Oithona brevicornis Giesbrecht, 1891 Animalia