Search all names - Results for "Neosilurus coatesi"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Neosilurus coatesi (Allen, 1985) Species accepted name Animalia
Neosilurus coatesi (non Allen, 1985) Species misapplied name for Neosilurus gjellerupi (Weber, 1913) Animalia
Neosilurus gjellerupi coatesi (Allen, 1985) Infraspecific taxon synonym for Neosilurus coatesi (Allen, 1985) Animalia