Search all names - Results for "Myletes edulis"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Myletes edulis Species misapplied name for Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) Animalia
Myletes edulis Castelnau, 1855 Species ambiguous synonym for Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887) Animalia