Search all names - Results for "Menidia"

Records found: 29
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Menidia Genus Animalia
Menidia audens (non Hay, 1882) Species misapplied name for Menidia beryllina (Cope, 1867) Animalia
Menidia audens Hay, 1882 Species accepted name Animalia
Menidia beryllina (Cope, 1867) Species accepted name Animalia
Menidia beryllina cerea Kendall, 1902 Infraspecific taxon synonym for Menidia beryllina (Cope, 1867) Animalia
Menidia bonariensis (Valenciennes, 1835) Species synonym for Odontesthes bonariensis (Valenciennes, 1835) Animalia
Menidia chagresi Meek & Hildebrand, 1914 Species synonym for Atherinella chagresi (Meek & Hildebrand, 1914) Animalia
Menidia clara Evermann & Jenkins, 1891 Species synonym for Leuresthes sardina (Jenkins & Evermann, 1889) Animalia
Menidia clarkhubbsi Echelle & Mosier, 1982 Species accepted name Animalia
Menidia colei Hubbs, 1936 Species accepted name Animalia
Menidia conchorum Hildebrand & Ginsburg, 1927 Species accepted name Animalia
Menidia dentex Goode & Bean, 1882 Species synonym for Menidia menidia (Linnaeus, 1766) Animalia
Menidia extensa Hubbs & Raney, 1946 Species accepted name Animalia
Menidia gilberti Jordan & Bollman, 1890 Species synonym for Membras gilberti (Jordan & Bollman, 1890) Animalia
Menidia hatcheri Eigenmann, 1909 Species synonym for Odontesthes hatcheri (Eigenmann, 1909) Animalia
Menidia lisa Meek, 1904 Species synonym for Atherinella lisa (Meek, 1904) Animalia
Menidia menidia (Linnaeus, 1766) Species accepted name Animalia
Menidia notata (Mitchill, 1815) Species synonym for Menidia menidia (Linnaeus, 1766) Animalia
Menidia patagoniensis Eigenmann, 1909 Species synonym for Odontesthes smitti (Lahille, 1929) Animalia
Menidia peninsulae (Goode & Bean, 1879) Species accepted name Animalia