Search all names - Results for "Margrethia"

Records found: 6
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Margrethia Genus Animalia
Margrethia disjuncta Myers, 1934 Species synonym for Margrethia obtusirostra Jespersen & Tåning, 1919 Animalia
Margrethia obtusirostra (non Jespersen & Tåning, 1919) Species misapplied name for Margrethia valentinae Parin, 1982 Animalia
Margrethia obtusirostra Jespersen & Tåning, 1919 Species accepted name Animalia
Margrethia obtusirostre Jespersen & Tåning, 1919 Species synonym for Margrethia obtusirostra Jespersen & Tåning, 1919 Animalia
Margrethia valentinae Parin, 1982 Species accepted name Animalia