Records found: 2
 
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Hemanthias peruanus (non Steindachner, 1874) Species misapplied name for Hemanthias signifer (Garman, 1899) Animalia
Hemanthias peruanus (Steindachner, 1875) Species accepted name Animalia