Search all names - Results for "Haliotoidea"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Haliotoidea Superfamily Animalia
Bulla haliotoidea Montagu, 1803 Species synonym for Lamellaria perspicua (Linnaeus, 1758) Animalia
Helix haliotoidea Linnaeus, 1758 Species synonym for Sinum haliotoideum (Linnaeus, 1758) Animalia