Search all names - Results for "Gymnosporium"

Records found: 14
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gymnosporium arundinis Corda, 1838 Species synonym for Arthrinium arundinis (Corda) Dyko & B. Sutton, 1979 Fungi
Gymnosporium bambusae Thüm. & P. C. Bolle, 1877 Species synonym for Arthrinium arundinis (Corda) Dyko & B. Sutton, 1979 Fungi
Gymnosporium circumscissum Berk. & Broome, 1873 Species synonym for Arthrinium arundinis (Corda) Dyko & B. Sutton, 1979 Fungi
Gymnosporium confusum Berk. & Broome, 1873 Species synonym for Melanconium confusum (Berk. & Broome) Petch, 1924 Fungi
Gymnosporium culmigenum Berk., 1855 Species synonym for Coniosporium culmigenum (Berk.) Sacc., 1886 Fungi
Gymnosporium gramineum Ellis & Everh., 1885 Species synonym for Arthrinium arundinis (Corda) Dyko & B. Sutton, 1979 Fungi
Gymnosporium griseum Corda, 1837 Species synonym for Arthrinium arundinis (Corda) Dyko & B. Sutton, 1979 Fungi
Gymnosporium inquinans Berk., 1853 Species synonym for Arthrinium phaeospermum (Corda) M. B. Ellis, 1965 Fungi
Gymnosporium lineare Berk. & Broome, 1873 Species synonym for Jamesdicksonia linearis (Berk. & Broome) Vánky, 2005 Fungi
Gymnosporium phaeospermum Corda, 1837 Species synonym for Arthrinium phaeospermum (Corda) M. B. Ellis, 1965 Fungi
Gymnosporium physciae Kalchbr., 1865 Species synonym for Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw., 1973 Fungi
Gymnosporium rhizophilum Preuss, 1851 Species synonym for Arthrinium phaeospermum (Corda) M. B. Ellis, 1965 Fungi
Gymnosporium vinosum Berk. & M. A. Curtis, 1868 Species synonym for Apiospora camptospora Penz. & Sacc., 1897 Fungi
Gymnosporium viride (Corda) Corda, 1837 Species synonym for Chromosporium viride Corda, 1829 Fungi