Search all names - Results for "Gymnomuraena vittata"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gymnomuraena vittata () Species misapplied name for Uropterygius wheeleri Blache, 1967 Animalia
Gymnomuraena vittata (Richardson, 1845) Species synonym for Channomuraena vittata (Richardson, 1845) Animalia