Search all names - Results for "Gobius exanthematosus"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gobius exanthematosus (non Pallas, 1814) Species misapplied name for Gobius cobitis Pallas, 1814 Animalia
Gobius exanthematosus Pallas, 1814 Species synonym for Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Animalia
Gobius exanthematosus gibbosus Ninni, 1938 Infraspecific taxon synonym for Gobius cobitis Pallas, 1814 Animalia