Search all names - Results for "Gobius elongatus"

Records found: 3
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gobius elongatus (non Canestrini, 1862) Species misapplied name for Pomatoschistus norvegicus (Collett, 1902) Animalia
Gobius elongatus Canestrini, 1862 Species ambiguous synonym for Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) Animalia
Gobius elongatus Cuvier, 1816 Species synonym for Pseudapocryptes elongatus (Cuvier, 1816) Animalia