Search all names - Results for "Gobiosoma xanthiprora"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gobiosoma xanthiprora (non Böhlke & Robins, 1968) Species misapplied name for Elacatinus serranilla Randall & Lobel, 2009 Animalia
Gobiosoma xanthiprora Böhlke & Robins, 1968 Species synonym for Elacatinus xanthiprora (Böhlke & Robins, 1968) Animalia