Search all names - Results for "Gobio cynocephalus"

Records found: 4
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 Species accepted name Animalia
Gobio fluviatilis cynocephalus (non Dybowski, 1869) Infraspecific taxon misapplied name for Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Animalia
Gobio fluviatilis cynocephalus Dybowski, 1869 Infraspecific taxon synonym for Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 Animalia
Gobio gobio cynocephalus Dybowski, 1869 Infraspecific taxon synonym for Gobio cynocephalus Dybowski, 1869 Animalia