Search all names - Results for "Fusitriton"

Records found: 11
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Fusitriton Genus Animalia
Fusitriton antarcticus Powell, 1958 Species synonym for Antarctoneptunea aurora (Hedley, 1916) Animalia
Fusitriton aurora Hedley, 1916 Species synonym for Antarctoneptunea aurora (Hedley, 1916) Animalia
Fusitriton brasiliensis T. Cossignani & V. Cossignani, 2003 Species accepted name Animalia
Fusitriton futuristi Mestayer, 1927 Species synonym for Fusitriton laudandus Finlay, 1926 Animalia
Fusitriton laudandus Finlay, 1926 Species accepted name Animalia
Fusitriton laudandus laudandus Finlay, 1926 Infraspecific taxon synonym for Fusitriton laudandus Finlay, 1926 Animalia
Fusitriton magellanicus (Röding, 1798) Species accepted name Animalia
Fusitriton murrayi (E. A. Smith, 1891) Species synonym for Fusitriton magellanicus (Röding, 1798) Animalia
Fusitriton oregonensis (Redfield, 1846) Species accepted name Animalia
Fusitriton retiolus (Hedley, 1914) Species accepted name Animalia