Search all names - Results for "Forsythia"

Records found: 65
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Forsythia Genus Plantae
Forsythia densiflora (Koehne) Koehne Species synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia densiflora Nakai, nom. illeg. Species synonym for Forsythia velutina Nakai Plantae
Forsythia europaea Degen & Bald. Species accepted name Plantae
Forsythia fortunei Lindl. Species synonym for Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl Plantae
Forsythia giraldiana Lingelsh. Species accepted name Plantae
Forsythia giraldiana f. pubescens (Rehder) C.S.Niu Infraspecific taxon synonym for Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl Plantae
Forsythia intermedia Zabel Species accepted name Plantae
Forsythia intermedia f. densiflora (Koehne) Schelle Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia intermedia f. primulina (Rehder) Rehder Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia intermedia f. spectabilis (Koehne) Rehder Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia intermedia f. vitellina (Koehne) Schelle Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia intermedia var. densiflora Koehne Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia intermedia var. divaricata Koehne Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia intermedia var. primulina Rehder Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia intermedia var. spectabilis (Koehne) Spath Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia intermedia var. vitellina Koehne Infraspecific taxon synonym for Forsythia intermedia Zabel Plantae
Forsythia japonica Makino Species accepted name Plantae
Forsythia japonica f. densiflora Markgr. Infraspecific taxon synonym for Forsythia velutina Nakai Plantae
Forsythia japonica f. ovata (Nakai) Markgr. Infraspecific taxon synonym for Forsythia ovata Nakai Plantae