Search all names - Results for "Exosporium"

Records found: 98
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Exosporium preisii Bubák Species synonym for Scolecostigmina palmivora (Sacc.) Kamal Fungi
Exosporium psammicola Sacc. Species synonym for Fusicladium psammicola (Sacc.) U.Braun & K.Schub. Fungi
Exosporium pterocarpi M.B.Ellis Species accepted name Fungi
Exosporium puccinioides (Speg.) F.Anderson, Bianchin. & U.Braun Species accepted name Fungi
Exosporium pulchellum Sacc. Species accepted name Fungi
Exosporium pusillum P.Karst. Species synonym for Stigmina pusilla (P.Karst.) S.Hughes Fungi
Exosporium ramosum M.B.Ellis Species accepted name Fungi
Exosporium rhoina Dearn. & Barthol. Species synonym for Coryneum rhoinum (Dearn. & Barthol.) S.Hughes Fungi
Exosporium rosae Fuckel Species synonym for Passalora rosae (Fuckel) U.Braun Fungi
Exosporium sociatum Ellis & Everh. Species synonym for Curvularia sociata (Ellis & Everh.) Morgan-Jones & W.B.Kendr. Fungi
Exosporium stylobatum Curzi & Barbaini Species accepted name Fungi
Exosporium sultanae Du Plessis Species accepted name Fungi
Exosporium tamarindi Syd. & P.Syd. Species synonym for Stigmina tamarindi (Syd. & P.Syd.) Morgan-Jones & W.B.Kendr. Fungi
Exosporium tiliae Link Species accepted name Fungi
Exosporium trichellum (Fr.) Link Species synonym for Colletotrichum trichellum (Fr.) Duke Fungi
Exosporium ulmi Erikss. Species accepted name Fungi
Exosporium umbonatum (Nees) Spreng. Species synonym for Coryneum umbonatum Nees Fungi
Exosporium wisteriae Sandu Species accepted name Fungi