Search all names - Results for "Eusthenia"

Records found: 16
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Eusthenia Genus Animalia
Eusthenia brachyptera (Tillyard, 1924) Species accepted name Animalia
Eusthenia costalis Banks, 1913 Species accepted name Animalia
Eusthenia diversipes Westwood, 1840 Species synonym for Tasmanoperla thalia (Newman, 1839) Animalia
Eusthenia extensa Tillyard, 1921 Species synonym for Eusthenia costalis Banks, 1913 Animalia
Eusthenia lacustris Tillyard, 1921 Species accepted name Animalia
Eusthenia lunulata Tillyard, 1921 Species synonym for Eusthenia spectabilis Westwood, 1832 Animalia
Eusthenia nothofagi Zwick, P., 1979 Species accepted name Animalia
Eusthenia purpurescens extensa Tillyard, 1921 Infraspecific taxon synonym for Eusthenia costalis Banks, 1913 Animalia
Eusthenia purpurescens purpurescens Tillyard, 1921 Infraspecific taxon synonym for Eusthenia costalis Banks, 1913 Animalia
Eusthenia reticulata (Tillyard, 1921) Species accepted name Animalia
Eusthenia reticulata Šámal, 1921 Species synonym for Eusthenia spectabilis Westwood, 1832 Animalia
Eusthenia spectabilis Westwood, 1832 Species accepted name Animalia
Eusthenia spectabilis eulegnica Tillyard, 1921 Infraspecific taxon synonym for Eusthenia lacustris Tillyard, 1921 Animalia
Eusthenia thalia Newman, 1839 Species synonym for Tasmanoperla thalia (Newman, 1839) Animalia
Eusthenia venosa (Tillyard, 1921) Species accepted name Animalia