Search all names - Results for "Erepsia"

Records found: 62
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Erepsia Genus Plantae
Erepsia anceps (Haw.) Schwant. Species accepted name Plantae
Erepsia aperta L. Bol. Species accepted name Plantae
Erepsia aristata (L. Bol.) S. Liede & H. E. K. Hartm. Species accepted name Plantae
Erepsia aspera (Haw.) L. Bol. Species accepted name Plantae
Erepsia babiloniae S. Liede Species accepted name Plantae
Erepsia bracteata (Ait.) Schwant. Species accepted name Plantae
Erepsia brevipetala L. Bol. Species accepted name Plantae
Erepsia caledonica L. Bol. Species synonym for Erepsia bracteata (Ait.) Schwant. Plantae
Erepsia carterae L. Bol. Species synonym for Erepsia gracilis (Haw.) L. Bol. Plantae
Erepsia carterae var. lepta L. Bol. Infraspecific taxon synonym for Erepsia gracilis (Haw.) L. Bol. Plantae
Erepsia compressa (Haw.) Schwant. Species synonym for Erepsia bracteata (Ait.) Schwant. Plantae
Erepsia coralliflora (Salm-Dyck) Schwant. Species synonym for Lampranthus coralliflora (Salm-Dyck) N. E. Br. Plantae
Erepsia cyathiformis (L. Bol.) Schwant. Species synonym for Lampranthus cyathiformis (L. Bol.) N. E. Br. Plantae
Erepsia distans L. Bol. Species accepted name Plantae
Erepsia dregeana (Sond.) Schwant. Species synonym for Lampranthus dregeanus (Sond.) N. E. Br. Plantae
Erepsia dubia S. Liede Species accepted name Plantae
Erepsia dunensis (Sond.) C. Klak Species accepted name Plantae
Erepsia esterhuyseniae L. Bol. Species accepted name Plantae
Erepsia forficata (L.) Schwant. Species accepted name Plantae