Search all names - Results for "Epinephelus fario"

Records found: 4
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Epinephelus fario (non Thunberg, 1793) Species misapplied name for Epinephelus akaara (Temminck & Schlegel, 1842) Animalia
Epinephelus fario (non Thunberg, 1793) Species misapplied name for Epinephelus longispinis (Kner, 1864) Animalia
Epinephelus fario (non Thunberg, 1793) Species misapplied name for Epinephelus trimaculatus (Valenciennes, 1828) Animalia
Epinephelus fario (Thunberg, 1793) Species ambiguous synonym for Epinephelus longispinis (Kner, 1864) Animalia