Search all names - Results for "Epinephelus diacanthus"

Records found: 5
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Epinephelus diacanthus (non Valenciennes, 1828) Species misapplied name for Epinephelus akaara (Temminck & Schlegel, 1842) Animalia
Epinephelus diacanthus (non Valenciennes, 1828) Species misapplied name for Epinephelus fasciatomaculosus (Peters, 1865) Animalia
Epinephelus diacanthus (non Valenciennes, 1828) Species misapplied name for Epinephelus rivulatus (Valenciennes, 1830) Animalia
Epinephelus diacanthus (non Valenciennes, 1828) Species misapplied name for Epinephelus stictus Randall & Allen, 1987 Animalia
Epinephelus diacanthus (Valenciennes, 1828) Species accepted name Animalia