Search all names - Results for "Epilobium parviflorum"

Records found: 9
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Epilobium parviflorum G.Simpson & J.S.Thomson Species ambiguous synonym for Epilobium novae-zealandiae Hausskn. Plantae
Epilobium parviflorum Schreb. Species accepted name Plantae
Epilobium parviflorum var. menezesii H.Lév. Infraspecific taxon synonym for Epilobium parviflorum Schreb. Plantae
Epilobium parviflorum var. menthoides (Boiss. & Heldr.) Boiss. Infraspecific taxon synonym for Epilobium parviflorum Schreb. Plantae
Epilobium parviflorum var. numidicum Batt. Infraspecific taxon synonym for Epilobium parviflorum Schreb. Plantae
Epilobium parviflorum var. subglabrum W.D.J.Koch Infraspecific taxon synonym for Epilobium parviflorum Schreb. Plantae
Epilobium parviflorum var. vestitum C.B.Cl. Infraspecific taxon synonym for Epilobium parviflorum Schreb. Plantae
Epilobium alsinifolium subsp. parviflorum Gancev Infraspecific taxon accepted name Plantae
Epilobium lanceolatum subsp. parviflorum Gancev Infraspecific taxon accepted name Plantae