Search all names - Results for "Enneapterygius macrobrachium"

Records found: 1
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Enneapterygius macrobrachium Fowler, 1946 Species synonym for Enneapterygius hemimelas (Kner & Steindachner, 1867) Animalia